Rozmowy lokalnych przedsiębiorców o współpracy z nauką, o pieniądzach i przedsiębiorczości

Dziś, 27 marca, w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku miało miejsce spotkanie lokalnych przedsiębiorców. Tematem spotkania była możliwość pozyskania finansowego wsparcia na rozwój działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i wdrażanie innowacji w regionie. Rozmowy otworzył Burmistrz Sulechowa – Ignacy Odważny, który podkreślił wagę spotkania oraz wspólnego dialogu na temat lokalnej przedsiębiorczości. O funduszach unijnych mówili przedstawiciele Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Sporo emocji wzbudziły wśród uczestników informacje o zasadach podziału środków i funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Jak wygląda nowa perspektywa finansowania? Na co będą pieniądze? Kiedy? I na jakich zasadach przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po dotacje bezzwrotne? Na takie pytania odpowiadali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

O konkretnej współpracy nauki z biznesem, realizowanych usługach naukowo – badawczych w Ośrodku i problemach produkcyjnych, technologicznych przedsiębiorców sektora rolno – spożywczego mówiła dr inż. Izabela Wojewoda – Prezes Zarządu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Z kolei Prezes Zarządu firmy ROLTEX z Sulechowa – Krzysztof Koniuszy przybliżył rozwój przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy UE na przykładzie swojej firmy.

Spotkanie było okazją do integracji lokalnego środowiska przedsiębiorców i już na kwiecień zapowiedziano kolejny taki meeting – i znów u nas – w Sulechowskiej Uczelni, najlepszego miejsca do kojarzenia biznesu z nauką

Początek strony