Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego

W Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych gościliśmy członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. 

Przedmiotem obrad było sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za rok 2014 oraz zmiany w Planie Finansowym LODR na rok 2015. Nie brakowało też intensywnej dyskusji o sytuacji rolnictwa w województwie lubuskim i oceny działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przewodniczący Rady Zdzisław Paduszyński w imieniu wszystkich członków podziękował za działalność Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rzecz nie tylko promocji lubuskiego rolnictwa, ale przede wszystkim na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów lubuskich rolników. Było to ostatnie posiedzenie Rady w takim składzie, gdyż z dniem 6.02.2015 r.

Rada kończy swoją 4 letnią kadencję, zatem kolejne spotkanie, planowane na początku marca będzie już z nowymi członkami Rady. Dyrektor LODR Zbigniew Żywień podziękował wszystkim członkom Rady za współpracę i zaangażowanie w pracę Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. Przekazał także Podziękowania od Wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja oferty naukowo – badawczej Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych oraz zwiedzanie naszego Ośrodka. Złożono także deklarację podpisania umowy o współpracy pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a naszym Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. Sformułowano wstępnie zakres takiej współpracy.

Początek strony