Uroczyste otwarcie

18 października 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski dokonał uroczystego otwarcia Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Prezydent był gościem honorowym uroczystości podczas której zwiedził nowoczesne linie technologiczne, a następnie wraz Rektorem PWSZ prof. Wiesławem Miczulskim i Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

W uroczystości licznie uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele szkół, firm i zakładów przemysłowych współpracujących z PWSZ. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił ważną rolę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i tego typu inwestycji w rozwoju więzi nauki z przemysłem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii w praktyce.

 

Początek strony