Konferencja "Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka" - 21.03.2016 r. Gorzów Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka”. Spotkanie dotyczyć będzie współpracy w ramach projektów 1. Osi Priorytetowej RPO-L2020 oraz m.in. prezentacji lubuskich jednostek naukowo – badawczych i przedsiębiorstw dużych.
Początek strony