Vouchery na innowacje dla lubuskich przedsiębiorstw

Już w połowie marca lubuskie przedsiębiorstwa będą mogły się ubiegać o vouchery na innowacje. Program pilotowany przez OPZL zapewni praktycznie całkowite sfinansowanie przedsięwzięć badawczo – rozwojowych firm, których efektem będzie opracowanie innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej lub marketingowej. Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych zaprasza do współpracy małe i średnie przedsiębiorstwa województwa lubuskiego z branży spożywczej do podjęcia współpracy naukowej, sfinansowanej w ramach takiego voucheru.

Pomożemy:

– zidentyfikować problem przedsiębiorcy,

– opracować badanie,

– przygotować wniosek na sfinansowanie badania dla przedsiębiorstwa w ramach vouchera,

– wykonać usługę badawczą,

– wdrożyć wyniki badań do produkcji przedsiębiorcy przetwórstwa spożywczego.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu.

Zapraszamy do współpracy!

Początek strony