Idea powstania LOIiWA

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku powstał by służyć przedsiębiorstwom w celu opracowywania nowych technologii, modyfikacji i doskonaleniu jakości wytwarzanych produktów jak i poszukiwaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań branżowych.

Ośrodek badawczo-rozwojowy, działający przy Uniwersytecie Zielonogóskim, to pierwszy tego typu ośrodek w województwie lubuskim, unikatowy nawet na skalę kraju.

Główne obszary działalności skupiają się wokół prac dla sektora rolno-spożywczego, a w szczególności dla przetwórstwa spożywczego, ogrodnictwa i szkółkarstwa.

Profesjonalne wyposażenie obiektów umożliwa prowadzenie wielu innowacyjnych badań, które z powodzeniem mogą być wdrażane w przedsiębiorstwach.

Dla kogo?

Stworzenie takiej infrastruktury ma na celu zwiększenie konkurencyjności firm na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim, przez ich dostęp do osiągnięć nauki w zakresie przetwórstwa spożywczego, szkółkarstwa i ogrodnictwa.

Dostęp do najnowszych technologii oraz bazy naukowej z zakresu zaawansowanej analityki Ośrodka dedykowany jest głównie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Atutem korzystania z infrastruktury Ośrodka jest możliwość otrzymania pomocy publicznej de minimis.

Po co?

Prace badawcze Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego koncentrują się na realizacji następujących celów:
– poszukiwanie nowych produktów,
– modyfikacja istniejących produktów,
– doskonalenie jakości wytwarzanych już produktów,
– stworzenie usługowej jednostki badawczej dla małych i średnich przedsiębiorstw,
– wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów,
– podnoszenie poziomu produkcji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych technologii, co ma prowadzić do transferu wiedzy do gospodarki.

Początek strony