W części szkółkarskiej LOIiWA oferuje:

dwukomorową szklarnię z komputerowym systemem kontroli klimatu i pełną automatyką sterowniczą, wyposażoną m.in. w system stołów zalewowych (14 sztuk), system zamgławiania wysokociśnieniowego, system mikrozraszania, system doświetlania materiału roślinnego, system cieniujący oraz czujniki temperatury i wilgotności,

4 tunele foliowe o wymiarach 9 x 32 m, wyposażone w różne systemy, umożliwiające przeprowadzanie badań w tym samym czasie w oparciu o różne warunki klimatyczne i nawadniające (1. system zamgławiania wysokociśnieniowego + mikrozraszania, 2. ramie nawadniające, 3. system zamgławiania niskociśnieniowego, 4. system zamgławiania wysokociśnieniowego + system mikrozraszania),

Halę produkcyjną z niezbędnym wyposażeniem: doniczkarka, rozdrabniacz podłoża (worki 250 l), napełniacz do multiplatów, mieszalnik nawozowy obsługiwany z poziomu komputera klimatycznego, pomieszczenia produkcyjne, przygotowawcze,  magazynowe, ciągnik, wózki transportowe i wiele innych,

kontenerownie (6 000 m2) umożliwiające prowadzenie badań, wyposażone w ramiona zraszające z możliwością podania wody o różnej wielkości opadu z systemem gospodarowania wodą, zarządzania fertygacją oraz pełną automatyką sterowniczą (m.in. różne systemy nawadniania),

ciennik o pow. 1 000 m2 z systemem mikrozraszania.

laboratoria badawcze.

 
Możliwy zakres usług to:

LOIiWA podejmuje współpracę w zakresie szeroko rozumianych rozwiązań dla ogrodnictwa, szkółkarstwa, rolnictwa czy sadownictwa, w tym:

– wynajem infrastruktury celem przeprowadzania prób,badań, testów, szkoleń lub warsztatów,

– badań testowych nowych nawozów/mieszanek nawozowych,

– testowania nowych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu itp.,

– doświadczeń wazonowych z wykorzystaniem doniczek biodegradowalnych,

– badań na produkcją materiału roślinnego,

– badań pod kątem nawadniania i nawożenia materiału roślinnego,

– badań przystosowanych do lokalnych warunków klimatycznych,

– wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań szkółkarskich.

– prowadzenie badań nad podnoszeniem jakości produkcji,

– analiz laboratoryjnych (nieakredytowanych) podłoży, materiału roślinnego, nawozów,

– realizacji usług na indywidualne zapotrzebowanie.

 

Na wszystkie zlecone usługi, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia w postaci pomocy publicznej de minimis, w wysokości nawet do 80%.

Początek strony