Część technologiczna Ośrodka składa się z linii technologicznych przetwórstwa spożywczego w skali półprzemysłowej i obejmuje pracownie:

mleczarską (serownię i twarożkarnię), wyposażoną w zbiorniki magazynujące surowiec (500 litrów), zestaw pasteryzacyjny (500 l/h), wirówkę, odgazowywacz (500l/h), homogenizator, kotły serowarskie (60 i 200 litrówwy), kocioł twarożkarski (200 litrów), plastyfikator (mozarella), system filtracji membranowej, prasy, urządzenia formujące i krojące oraz inne urządzenia uzupełniające wraz z systemami kontroli procesów.
Minimalna ilość surowca niezbędnego do przeprowadzenia próby: dla serów z mleka pasteryzowanego - 300 litrów, dla serów z mleka niepasteryzowanego - 60 litrów mleka.

winiarską, wyposażoną w zbiornik sedymentacyjny z funkcją chłodzenia (100 litrów), zbiorniki fermentacyjne (3 fermentory o pojemności 50 litrów w płaszczu z funkcją grzania/chłodzenia), zbiornik pośredni bez funkcji grzania/chłodzenia (200 litrów), zbiorniki do dojrzewania wina (6 x 100 litrów), wanna do pasteryzacji.
browarniczą, wyposażoną w kadź zacierną (100 litrów), kadź filtracyjną (100 litrów), kadź warzelną (100 litrów), kadź wirową (100 litrów), zbiorniki fermentacyjne w płaszczu z funkcją grzania/chłodzenia (2 x 70 litrów), systemy filtracji, kegi wraz z systemem napełniania i inne urządzenia uzupełniające wraz z systemami kontroli procesów.
mięsną, wyposażoną w kuter misowy, wilk do mięsa, masownicę, mieszalnik, nadziewarkę do kiełbas, nastrzykiwarkę, kocioł warzelny z mieszadłem, komorę wędzarniczo-parzelniczą z opcją pieczenia i inne urządzenia uzupełniające wraz z systemami kontroli procesów.
Minimalna ilość surowca niezbędnego do przeprowadzenia próby: 5-7 kg farszu.

garmażeryjną,
piekarską, wyposażoną w miesiarkę do ciast, zestaw dzieląco-formujący, komorę garowniczą, piec wsadowy i inne urządzenia uzupełniające.
Minimalna ilość surowca niezbędnego do przeprowadzenia próby: 15 kg ciasta.

owoców i warzyw, wyposażoną m. in. w prasę winiarską (wodną), młynkoodszypułkowarkę, liofilizator.

Linie w części technologicznej zbudowane są modułowo i umożliwiają elastyczną aranżację procesów technologicznych oraz pozwalają również odwzorować realia przemysłowe, zarówno w zakresie wyposażenia, jaki i prowadzonych procesów technologicznych z uwzględnieniem funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli jakości (HACCP, ISO).

Dodatkowym atutem zainstalowanych linii technologicznych jest ich wieloaspektowe opomiarowanie pozwalające na rejestrację i gromadzenie istotnych parametrów procesu produkcyjnego. System wizualizacji procesów i archiwizacji danych zbudowany jest na bazie pakietu Wince.

Zainstalowana aplikacja umożliwia m.in.

– obserwacje stanu końcowego obiektu będącego pod nadzorem systemu,
– obserwacje przebiegu procesów na podstawie przebiegów czasowych sygnałów pomiarowych,
– obserwacje i rejestrację wybranych pomiarów analogowych.

Możliwy zakres usług to:

– wynajem infrastruktury celem przeprowadzania prób technologicznych, szkoleń lub warsztatów przez przedsiębiorstwa (godzina / dzień),

– próby technologiczne i testy produkcyjne w skali półprzemysłowej (mikro),

– opracowywanie i wdrażanie w warunkach przemysłowych innowacyjnych technologii produkcji i przechowywania środków i produktów spożywczych,

– prowadzenie prac badawczych w zakresie oceny jakości surowca i jego przydatności do przetwórstwa,

– prowadzenie badań procesów technologicznych w przetwórstwie oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie,

– prowadzenie badań nad podnoszeniem jakości produkcji,

– prowadzenie działań na rzecz standaryzacji i ekonomiki produkcji (analiza surowca, półproduktu, produktu gotowego),

– szeroko pojęte doradztwo oraz rozwiązywanie doraźnych problemów technologicznych, opracowywanie technologii produkcji żywności specjalnej, w tym przeznaczonej dla grup konsumentów z dysfunkcjami żywieniowymi, np. alergiami pokarmowymi,

– realizacja usług na indywidualne potrzeby.

 

Na wszystkie zlecone usługi, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia w postaci pomocy publicznej de minimis, w wysokości nawet do 80%.

 

 

 

 

Początek strony