a
ecologist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In consequat dignissim interdum, quis bibendum.
call us 1-677-124-44227
ecologist@mikado-themes.com
instagram
follow us

Lubuski
Ośrodek
Innowacji
i Wdrożeń
Agrotechnicznych
specjalistyczne laboratoria, nowoczesne technologie w zakresie przetwórstwa spożywczego, winiarstwa, szkółkarstwa i ogrodnictwa badania fizykochemiczne żywności
badania mikrobiologiczne żywności
badania wina
wsparcie technologiczne produkcji żywności
innowacje procesowe i produktowe

Ośrodek badawczo-rozwojowy, działający przy Uniwersytecie Zielonogórskim.

Główne obszary działalności skupiają się wokół prac dla sektora rolno-spożywczego, a w szczególności dla przetwórstwa spożywczego, ogrodnictwa i szkółkarstwa.

Profesjonalne wyposażenie obiektów umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań, które z powodzeniem mogą być wdrażane w przedsiębiorstwach.

laboratorium

Badania żywności, fizykochemiczne, wartości odżywczej, wina, mikrobiologiczne

Możliwości analityczne Ośrodka, w zakresie oznaczeń fizykochemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, pozwalają na wykonanie niemal pełnego spektrum oznaczeń wymaganych normami oraz innymi procedurami związanymi z kontrolą jakości dla: wody, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, mleka i jego przetworów, mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców, piwa, wina i napojów bezalkoholowych oraz wiele innych matryc.

dowiedz się więcej

technologia

linie technologiczne przetwórstwa spożywczego w skali półprzemysłowej

Linie w części technologicznej zbudowane są modułowo i umożliwiają elastyczną aranżację procesów technologicznych oraz pozwalają również odwzorować realia przemysłowe, zarówno w zakresie wyposażenia, jaki i prowadzonych procesów technologicznych z uwzględnieniem funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli jakości (HACCP, ISO).
Dodatkowym atutem zainstalowanych linii technologicznych jest ich wieloaspektowe opomiarowanie pozwalające na rejestrację i gromadzenie istotnych parametrów procesu produkcyjnego. System wizualizacji procesów i archiwizacji danych zbudowany jest na bazie pakietu Wince.

dowiedz się więcej

szkółka

W części szkółkarskiej LOIiWA oferuje:

– dwukomorową szklarnię

– 4 tunele foliowe

– Halę produkcyjną z niezbędnym wyposażeniem

– kontenerownie

– ciennik

dowiedz się więcej

aktualności

zapraszamy do współpracy

Prace badawcze Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego koncentrują się na realizacji następujących celów:
– poszukiwanie nowych produktów,
– modyfikacja istniejących produktów,
– doskonalenie jakości wytwarzanych już produktów,
– stworzenie usługowej jednostki badawczej dla małych i średnich przedsiębiorstw,
– wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów,
– podnoszenie poziomu produkcji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych technologii, co ma prowadzić do transferu wiedzy do gospodarki.

kontakt