a
ecologist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In consequat dignissim interdum, quis bibendum.
call us 1-677-124-44227
ecologist@mikado-themes.com
instagram
follow us

Część laboratoryjna Ośrodka umożliwia ilościową i jakościową analizę składu i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów oraz produktów spożywczych.

Możliwości analityczne Ośrodka, w zakresie oznaczeń fizykochemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, pozwalają na wykonanie niemal pełnego spektrum oznaczeń wymaganych normami oraz innymi procedurami związanymi z kontrolą jakości dla: wody, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, mleka i jego przetworów, mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców, piwa, wina
i napojów bezalkoholowych oraz wiele innych matryc.

Badania fizykochemiczne

Laboratorium chromatografii gazowej i cieczowej: chromatografy gazowe (GC,  GC/MS) wyposażone w detektory FID i ECD oraz bibliotekę NIST, służące do szybkiej analizy złożonych mieszanin lotnych związków chemicznych oraz oceny ich czystości (analizy kwasów tłuszczowych, aromatów pochodzących z produktów spożywczych)

Chromatograf cieczowy (HPLCE) wyposażony w 3 detektory: UV-VIS, fluorescencyjny oraz refraktometryczny, umożliwiający m.in. oznaczanie zawartości cukrów prostych w produktach spożywczych.

Laboratorium spektrometrii: spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej (ICP-OES) pozwala na dokładne i szybkie zbadanie zawartości pierwiastków w analizowanych matrycach. Metoda ta pozwala na jakościowe i ilościowe zbadanie ok. 70 pierwiastków w szerokim zakresie stężeń w próbkach pochodzenia mineralnego i biologicznego (woda, żywność, ścieki, gleba, materiał roślinny i wiele innych).

Laboratorium pozostałych analiz instrumentalnych umożliwia wykonanie szerokiego spektrum oznaczeń parametrów żywności, wymaganych przez normy oraz niezbędnych dla utrzymania odpowiedniej jakości produktu. Dysponujemy m. in. aparatem Kjeldahla, aparatem Soxhleta, kalorymetrem,  bioreaktorem, teksturometrem i wieloma innymi. 

– profil aromatyczny (rozwija w podpodzakładce)

– wykrywanie skrobi

– dekstryny skrobiowe

– liczba diastazowa

– kwasowość ogólna

– pH

– wilgotność/ sucha masa

– popiół

– pierwiastki metodą ICP-OES

– tekstura

– HMF w miodach

– przewodnictwo

– zanieczyszczenia mechaniczne w miodach

– ferromagnetyki

– hydroksyprolina

Badania wartości odżywczej 

– kaloryczność przy użyciu kalorymetru

– białko

– cukry

– węglowodany

– tłuszcz

– kwasy tłuszczowe

– sól 

Badania wina

– cukry resztkowe

– alkohol metodą HPLC

– kwasowość

– zawartość wolnego i całkowitego SO2

Badania mikrobiologiczne żywności 

(j.w.) Badania mikrobiologiczne żywności należą do jednych z najważniejszych, ponieważ gwarantują przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu na każdym etapie produkcji i obrotu żywnością. Laboratorium oferuje badania półproduktów i produktów spożywczych oraz próbek środowiskowych. Prowadzone analizy mają na celu m. in. potwierdzenie czystości mikrobiologicznej, bezpieczeństwa zdrowotnego czy też terminu przydatności do spożycia badanych próbek.
Wszystkie wykonywane analizy są zgodne zarówno z Polskimi Normami jak
i Rozporządzeniami Unii Europejskiej.

– ogólna liczba drobnoustrojów

Salmonella spp.

Listera monocytogenes

Escherichia coli

– Enterobacteriaceae

Bacillus cereus

– drożdże i pleśnie

– bakterie kwasu mlekowego

– bakterie z grupy coli

– bakterie redukujące siarczyny IV

Stapchylococcus aureus

Badanie mikrobiologiczne wody

– ogólna liczba drobnoustrojów

Escherichia coli

– bakterie z grupy coli

Enterococcus 

Liofilizacja  

 

Ocena organoleptyczna 

 

Biologia molekularna

Laboratorium biologii molekularnej i elektroforezydysponuje nowoczesnymi aparatami, zarówno do przeprowadzenia konwencjonalnej reakcji PCR jak i w czasie rzeczywistym. Aparat RealTime PCR posiada 6 kanałów detekcji, które można zdefiniować na niemal dowolną długość fali zarówno w obrębie światła widzialnego jak i bliskiego UV. Laboratorium oferuje przeprowadzenie badań na poziomie molekularnym m. in. analiz żywności pod kątem GMO oraz identyfikacji zafałszowań surowców spożywczych, które mają wpływ na obniżoną jakość.
Możliwe jest także badanie obecności patogenów w analizowanych produktach. Wykorzystywane techniki umożliwiają precyzyjne rozróżnienie i oznaczenie sekwencji kwasów nukleinowych nawet w bardzo małej próbce. Wysoka czułość stosowanych metod pozwala na wykrywanie już niewielkiej ilości kopii poszukiwanej sekwencji DNA w badanym produkcie.
Możliwe jest przeprowadzenie badań zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

– obecność patogenów

– obecność soi GMO

– zafałszowanie semoliny

Badania przeprowadzane u podwykonawców 

– WWA

– błonnik

– ochratoksyna

– glifosat

– zawartość azotyny/azotany

– i inne