a
ecologist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In consequat dignissim interdum, quis bibendum.
call us 1-677-124-44227
ecologist@mikado-themes.com
instagram
follow us

O nas… 

Ośrodek badawczo-rozwojowy, działający przy Uniwersytecie Zielonogórskim.

Główne obszary działalności skupiają się wokół prac dla sektora rolno-spożywczego, a w szczególności dla przetwórstwa spożywczego, ogrodnictwa i szkółkarstwa.

Profesjonalne wyposażenie obiektów umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań, które z powodzeniem mogą być wdrażane
w przedsiębiorstwach.

Stworzenie takiej infrastruktury ma na celu zwiększenie konkurencyjności firm na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim, przez ich dostęp do osiągnięć nauki
w zakresie przetwórstwa spożywczego, szkółkarstwa i ogrodnictwa.

Dostęp do najnowszych technologii oraz bazy naukowej z zakresu zaawansowanej analityki Ośrodka dedykowany jest głównie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Atutem korzystania z infrastruktury Ośrodka jest możliwość otrzymania pomocy publicznej de minimis.

siedziba

Prace badawcze Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego koncentrują się na realizacji następujących celów:

poszukiwanie nowych produktów

modyfikacja istniejących produktów

doskonalenie jakości wytwarzanych już produktów

stworzenie usługowej jednostki badawczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

wspieranie przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów

odnoszenie poziomu produkcji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych technologii, co ma prowadzić do transferu wiedzy do gospodarki