a
ecologist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In consequat dignissim interdum, quis bibendum.
call us 1-677-124-44227
ecologist@mikado-themes.com
instagram
follow us
LOIiWA > 2022 > wrzesień

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Realizacja zadania pt: „Badania i prace przedwdrożeniowe nad zastosowaniem propolisu jako składnika aromatycznego oraz naturalnego czynnika wydłużającego termin przydatności do spożycia produktów spożywczych”. 76 000,00 netto Sławomir Czabaj Concepts ul. Partyzantów 17 21-110 Ostrów Lubelski NIP: 7141884619 ...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.09.2022

W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pt: „Badania i prace przedwdrożeniowe nad zastosowaniem propolisu jako składnika aromatycznego oraz naturalnego czynnika wydłużającego termin przydatności do spożycia produktów spożywczych”. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy składać w terminie: 07.09.2023 – 15.09.2023 do godz.13.00 poprzez portal Baza Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). Zapytanie_ofertowe-2-nr-01_09_2022_LOIiWAPobierz ...

„Inkubator 4.0”

Idealna synergia Nauki i Biznesu – LOIiWA Sp z o.o. współrealizatorem projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych  przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Realizacja programu z całą pewnością przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. ...

„Kurkuma lekiem na wszystko ?!”

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. współwykonawcą w projekcie pn. „Kurkuma fermentowana z dodatkiem siary bydlęcej jako suplement diety wspomagający układ odpornościowy” realizowanym przez firmę ZEFPHARM Sp. z o.o. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na realizację inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia oparte na innowacyjnych rozwiązaniach. ...