a
ecologist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In consequat dignissim interdum, quis bibendum.
call us 1-677-124-44227
ecologist@mikado-themes.com
instagram
follow us
LOIiWA > MLB Biotrade Sp. z o.o.

MLB Biotrade Sp. z o.o.

ROK 2019

Opracowanie innowacyjnej metody suszenia owoców z zachowaniem wysokiej zawartości związków biologicznie czynnych – MLB Biotrade Sp. z o.o.

Opracowana technologia jest innowacją (procesową) na skalę regionalną oraz krajową. Wykorzystanie zaawansowanych metod kontroli zmiennych parametrów procesu liofilizacji pozwoliło na projektowanie produktu finalnego o akceptowalnych cechach sensorycznych.

Badana technologia prowadzenia procesu jest udoskonaleniem już istniejących technik pozwalającym na zmianę cech sensorycznych produktu gotowego dzięki zastosowaniu zmiennych warunków prowadzenia procesu suszenia próżniowego.

Usługa zakończyła się wdrożeniem nowej technologii u wnioskodawcy. Dzięki zastosowaniu nowej technologii suszenia na rynku produktów suszonych pojawią się nowe innowacyjne produkty.