a
ecologist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In consequat dignissim interdum, quis bibendum.
call us 1-677-124-44227
ecologist@mikado-themes.com
instagram
follow us
LOIiWA > Zootex sp. z o.o. sp. kom.

Zootex sp. z o.o. sp. kom.

ROK 2019

Opracowanie innowacyjnego w pełni zautomatyzowanego systemu kontroli i rejestracji parametrów podczas procesu odwadniania surowców zwierzęcych – Zootex sp. z o.o. sp. kom.

Opracowane rozwiązanie (prototyp urządzenia) będzie innowacją nietechnologiczną na skalę przedsiębiorstwa oraz regionu, jednak wdrożenie efektów opracowania prototypu w przedsiębiorstwie skutkować będzie powstaniem innowacji procesowych (usprawnienie procesu produkcyjnego) oraz produktowych (zwiększenie jakości i trwałości produktów).

Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanego systemu kontroli procesu suszenia możliwe jest uzyskanie produktów wysokiej jakości o zachowanym mikrobiologicznym kryterium higieny (innowacja procesowa – zmiana, optymalizacja procesów produkcyjnych firmy).

Opracowana technologia zautomatyzowanego procesu produkcyjnego suszonych surowców zwierzęcych pozwoli na wytwarzanie przez wnioskodawcę produktów zawierających pożądane oraz założone cechy strukturalne, sensoryczne oraz fizykochemiczne.